Über Uns (Hakkımızda)

Mit professionellen Pädagogen versuchen wir einen qualitativ und hochwertigen Unterricht zu gestalten. Wir unterrichten einzeln und in

Gruppen ab dem 7. Lebensjahr. Die maximale Gruppengröße beträgt 6 Personen, in denen eine individuelle Förderung des Einzelnen

berücksichtigt wird. Die Schülerinnen und Schüler werden nach ihren Vorkenntnissen in alters- und leistungsgleiche Gruppen eingeteilt.

Unsere Vision ist es, erfolgreiche Schüler auszubilden und talentierte Schüler auf eine musisch-künstlerisches Zukunft vorzubereiten.

Außerdem möchten wir musikalische Werte aus unterschiedlichen Musikgenres vermitteln und einen kulturellen Beitrag zur Erhaltung

unserer Gesellschaft leisten.


Profesyonel eğitimcilerden oluşan kadromuzla seviyeli bir müzik eğitimi verme çabası içerisindeyiz. Derslerimiz bire bir ders veya gurup dersi

şeklindedir ve guruplarımızdaki öğrenci sayısı 6 kişiyi geçmemektedir. 7 yaşından itibaren çocuklar ve yetişkinler olmak üzere her yaş

gurubuna mensup katılımcılara yönelik derslerimiz mevcuttur. Ders verilen guruplar öğrencilerin yaş ortalamaları ve müzikal geçmişleri

gözetilerek oluşturulmakta. Vizyonumuz bir yandan başarılı öğrenciler yetiştirerek kabiliyetli öğrencilerimizin gelecekteki müzikal

yaşantılarına hazırlarken, diğer yandan da kültür değerlerimize sahip çıkmaktır. Çocuklarımızın bireysel gelişiminde bir sanat dalıyla

meşgul olmaları önemli bir rol oynar. Kendi kimliklerini kazanmalarında ve özgüvenlerini artırmalarında yaratıcılık, estetik, koordinasyon,

gurup çalışması ve benzeri disiplinlerdeki yeterliliklerini arttırmaları açısından İşitsel ve bedensel sanatlara yönlendirmek çocuklarımızın

geleceklerine dair yapacağımız en büyük yatırım olacaktır...

E-Mail
Anruf
Karte
Infos
Instagram